Bij onze dienstverlening gebruiken we de standaardvoorwaarden die door onze beroepsorganisatie werden gedeponeerd. Op uw verzoek zenden we u graag een exemplaar toe.
Ons kantoor kent een klachtenprocedure. Voor klachten kunt u contact opnemen met de heer Rene van Dijck onder het mailadres westerenvandijck@planet.nl