De SRA is een samenwerkingsverband van 370 accountantskantoren in Nederland waar meer dan 10.000 personen werkzaam zijn. De leden hebben met elkaar standaarden afgesproken over de kwaliteit van hun werkzaamheden.  De Commissie KwaliteitsToetsing van het SRA voert op locatie onderzoeken uit bij haar leden om te waarborgen dat deze steeds blijven werken volgens de  hoge standaarden van de SRA.

De SRA behartigt ook de belangen van haar leden en houdt op een voorkomende wijze rekening met de wensen van de gebruikers van het werk van de accountant. Daardoor is de SRA een serieuze partij die mede richting geeft aan het accountantsberoep, zelfs tot in het Binnenhof.

SRA heeft samen met de belastingdienst het concept ontwikkeld van Horizontaal Toezicht, dit is een bij de tijdse vorm van preventief toezicht op onder andere belastingaangiftes. Vooroverleg over fiscale zaken is op een gemakkelijke wijze georganiseerd. Wanneer cliënten – op vrijwillige basis – deelnemen aan dit horizontale toezicht wordt hiermee rekening gehouden bij het plannen van belastingcontroles.